BINANCE:AXSUSDTPERP   AXS / TetherUS PERPETUAL FUTURES
giá đã từng tăng rất mạnh tạo mô hình 2 đỉnh sau đó là cấu trúc đè nén giảm dần, giá chưa kì vọng giá sẽ hồi về vùng fib đẹp hơn.