BINANCE:AXSUSDTPERP   AXS / TetherUS PERPETUAL FUTURES
giá đã từng tăng rất mạnh tạo mô hình 2 đỉnh sau đó là cấu trúc đè nén giảm dần, giá chưa kì vọng giá sẽ hồi về vùng fib đẹp hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.