URIFX
Giá lên

AXY => Chờ bull

TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
8 lượt xem
0
8 0
Với đồng Úc, mình kg nhận diện được structure rõ ràng lắm. Tuy vậy, mình chờ 1 cú bull hơn.