URIFX

AXY => Chờ bull

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Với đồng Úc, mình kg nhận diện được structure rõ ràng lắm. Tuy vậy, mình chờ 1 cú bull hơn.