Chỉ số Tiền tệ Đô la ÚcChỉ số Tiền tệ Đô la ÚcChỉ số Tiền tệ Đô la Úc

Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Giới thiệu về Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc

Chỉ số tiền tệ đô la Úc (AXY) thể hiện sức mạnh của AUD đối với các loại tiền tệ chính khác. Đây có thể là chỉ báo khách quan hơn về giá của đơn vị tiền tệ chứ không phải chỉ là tỷ giá. Đồng đô la Úc là một loại tiền tệ hàng hóa phụ thuộc vào khối lượng xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc. Một trong những mô hình có thể xảy ra đối với AUD là tăng trưởng cùng với tăng giá hàng hóa. Bạn có thể thấy những sự kiện này được phản ánh trong biểu đồ về biến động của chỉ số đô la Úc.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh

Các câu hỏi thường gặp

Giá trị hiện tại của Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc66.18 USD — đã giảm 0.70% trong 24 giờ qua. Theo dõi chỉ số chặt chẽ hơn trên Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc biểu đồ.
Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc đạt mức báo giá cao nhất vào 27 thg 7, 2011110.68 USD. Xem thêm dữ liệu trên Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc57.02 USD. Mức này đạt được vào 18 thg 3, 2020. Xem thêm dữ liệu trên Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc biểu đồ.
Giá trị của Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc đã giảm 0.36% trong tuần qua, kể từ tháng trước, đã tăng 2.81%, và trong năm qua, đã tăng 0.05%, Theo dõi tất cả các thay đổi trên Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc biểu đồ.
Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc hoặc đầu tư vào các cấu phần.