Ly_Hoang_Official

CỔ PHIẾU #BA - CHÚNG TA ĐÃ CÓ ENTRY

Giá xuống
Ly_Hoang_Official Cập nhật   
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Phân tích theo sóng Elliott
Bình luận:
Chúc mừng những anh chị em nào đang vào lệnh bán BA ở giá lúc phân tích 240 nhé!
Giá trong 2 phiên hôm qua đã về đến 226 rồi!
Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để chốt lời và canh mua vào ăn sóng 5 với tp là 260 nhé!
Bình luận:
Tối nay chúng ta sẽ canh chốt lời lệnh sell và mua vào với khối lượng đều từ stop loss 196 nhé!
Bình luận:
Chúc mừng anh chị em!
Lệnh Sell đã cán TP: 210 và tạo đáy ở 205
Và chúc mừng anh chị em đã buy ở 210 (nếu ai buy được ở 205 - 207 thì càng ổn)
Nhìn nến hôm qua đóng 1 gậy tăng lên 217.2x thì đích thị vùng 205-210 là đáy rồi
=> Khả năng chúng ta bắt đáy thành công rồi và nếu thời gian tới giá quay về 205 thì đây là ý trời rồi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.