Boeing Company (The) BA

BANYSE
BA
Boeing Company (The)NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Electronic Technology
Công nghiệp: Aerospace & Defense
Boeing Co là một công ty hàng không vũ trụ, chuyên sản xuất máy bay phản lực thương mại và các hệ thống quốc phòng, không gian và an ninh. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Máy bay thương mại; Quốc phòng, Vũ trụ và An ninh; Dịch vụ toàn cầu; và Boeing Capital. Phân khúc Máy bay Thương mại bao gồm phát triển, sản xuất và thị trường máy bay phản lực thương mại và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đội bay, chủ yếu cho ngành hàng không thương mại trên toàn thế giới. Mảng Quốc phòng, Không gian và An ninh đề cập đến việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sửa đổi các hệ thống vũ khí và máy bay quân sự có người lái và không người lái để tấn công toàn cầu, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay cánh quạt chiến đấu và hệ thống tên lửa; tính di động toàn cầu, bao gồm tàu ​​chở dầu, tàu cánh quạt và máy bay cánh quạt nghiêng; và trinh sát và giám sát đường không, bao gồm chỉ huy và kiểm soát, quản lý chiến đấu và máy bay chống ngầm trên không. Phân khúc Dịch vụ Toàn cầu cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thương mại và quốc phòng. Bộ phận Boeing Capital tìm cách đảm bảo rằng các khách hàng của Boeing có đủ tài chính mà họ cần để mua và nhận sản phẩm Boeing của họ cũng như quản lý khả năng tài chính tổng thể. Công ty được thành lập bởi William Edward Boeing vào ngày 15 tháng 7 năm 1916 và có trụ sở chính tại Chicago, IL.