Davic-H

BOEING SAU KHI TẠO 2 ĐÁY TĂNG MẠNH

Giá lên
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Sau biến động thị trường liên quan đến biến thể mới Omicron cổ phiếu Boeing đã bắt đầu hình thành mẫu hình 2 đấy thể hiện một xu hướng tăng trưởng vượt trội trong thời gian sắp tới, có thể cổ phiếu sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với mức kháng cự mạnh, nhưng một xu hướng tăng phi mã nếu như cổ phiếu này phá bỏ được kháng cự và đạt đến mốc 270$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.