NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
41 lượt xem
1
RSI D1: 19.25
Buy Zone: 130 - 160
Target: 190 - 200

Bình luận