emilylien

Mua cổ phiếu BABA

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
Cổ phiếu Alibaba có hỗ trợ mạnh từ trend tăng, giá đang tiếp cận trend giảm nhỏ.

Chiến lược: Mua khi giá phá qua trend giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.