Linh_Invest

Cổ Phiếu Bank of America Đáng Giá Hơn $40

Giá lên
NYSE:BAC   Bank of America Corporation
Bank of America Corporation, thông qua các công ty con, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng và tài chính cho người tiêu dùng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà đầu tư tổ chức, tập đoàn lớn và chính phủ trên toàn thế giới.

#BAC đã giảm gần 22% kể từ đầu năm; Công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vào tháng 10 với doanh thu & lợi nhuận vượt dự kiến, lạc quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Định giá dựa theo FCFE, mỗi cổ phiếu #BAC đáng giá hơn $40 thay vì mức giao dịch hiện tại.

Vùng mua lý tưởng: $ 32-34/CP
Chốt lời tiềm năng: $38/CP
Dừng lỗ khi giá đóng cửa dưới $31
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.