dinhchien

BALUSDT - Tăng theo 3 màn hình 7/10/2022

Giá lên
BINANCE:BALUSDT   BAL / TetherUS
- Khung ngày:
... Tín hiệu Bull Divergence: yếu.
... Phản ứng vùng Demand zone.
... Thị trường giảm nhưng khối lượng giảm ngày càng giảm, kỳ vọng tăng.
- Khung 4 giờ:
...Volume spike tăng > 4xMa(20)
- Khung 1 giờ:
... Đợt tăng Volume lần này đã nằm trên 2 MA (20, 50)