huyenngoc6892

dùng phương pháp TBT, V1, TRENDLINE xác định điểm mua vào.

BINANCE:BALUSDT   BAL / TetherUS
dùng phương pháp TBT, V1, TRENDLINE xác định điểm mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.