BINANCE:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Sóng giảm bắt đầu với BAT, theo chúng tôi mã giao dịch này có tỉ lệ RR khá cao nên chúng tôi không giao dịch