bobbiboy8x

BCHUSDT giá tăng

Giá lên
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Giá phá vỡ vùng cản, tuy nhiên lại quay đầu và hướng lên trên, nằm ở mép vùng cản giá có xu hướng tích lũy và tăng phóng lên trên, tác giả đề xuất xu hướng tăng và có thể chốt được ở vùng giao biên hộp 2 và hộp 3, tùy vị thế đặt sl dưới giữa hộp 1.

Giá tăng đẹp có thể buy chốt lời 134$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.