URIFX

@BCHUSDT #Wave3 => Sẽ có pull back?

POLONIEX:BCHUSDT   Bitcoin Cash / Tether USD
271 lượt xem
7
hi all,

Đối với BCH thì cũng có cấu trúc giống như BTC . Chúng ta đang ở wave 3/wave 4 của wave 3. Hết wave này sẽ có 1 correction lớn tính từ đáy.

Regards,

URI
Bình luận: Cẩn thận với BCH

Bình luận: Intraday