URIFX

@BTCUSDT #Wave3 => Cẩn trọng chốt lời.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
hi all,

BTC có đợt giá lên rất đẹp. Theo quan sát của mình, gía đã hình phát triển đến sóng 5 của sóng 3. Tức là khả năng quay đầu correction rất có thể vào tuần sau. Nếu trend mạnh thì wave 3 có thể extend xa hơn.

Chờ giá phát triển như thế nào nhé.

Regards,

URI
Bình luận: Khó vượt qua top
Bình luận: Hãy bảo toàn tính mạng cho đợt rớt này! :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.