BINANCE:BCHUSDT   Bitcoin Cash / TetherUS
- SETup the hình
- Lưu ý lệnh chờ khớp, mua ngay rủi ro cao tùy khẩu vị anh em nhé
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.