crypto_switchboard

BCH không 2000 không nhả (con này trong TOP 10 thì lo gì)

Giá lên
crypto_switchboard Cập nhật   
BINANCE:BCHUSDT   Bitcoin Cash / TetherUS
Giá BCH 1.021,30 US$
Giá trị vốn hóa thị trường 19.093.146.009 US$
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường 0,80%
Khối lượng giao dịch 6.880.751.845 US$
Khối lượng / Vốn hóa thị trường 0.3602
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 960,80 US$ / 1.023,02 US$
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày 848,44 US$ / 1.004,50 US$
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #10
Cao nhất mọi thời điểm 3.785,82 US$ -73.1%
Dec 20, 2017 (hơn 3 năm)
Thấp nhất mọi thời điểm 76,93 US$ 1224.1%
Dec 16, 2018 (hơn 2 năm)
Giao dịch đang hoạt động:
ngon không
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.