crypto_switchboard

LINA giúp bạn x2 tài khoản

Giá lên
BINANCE:LINAUSDT   LINA / TetherUS
Giá LINA 0,131993 US$
Giá trị vốn hóa thị trường 330.805.607 US$
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường 0,01%
Khối lượng giao dịch 165.774.123 US$
Khối lượng / Vốn hóa thị trường 0.5001
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 0,102365 US$ / 0,136005 US$
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày 0,086774 US$ / 0,122995 US$
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #208
Cao nhất mọi thời điểm 0,298899 US$ -55.3%
Mar 18, 2021 (khoảng 2 tháng)
Thấp nhất mọi thời điểm 0,00473638 US$ 2723.5%
Nov 19, 2020 (5 tháng)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.