phamthehien

Cổ phiếu KDC thời điểm hiện tại dưới góc nhìn tổng quan!

POLONIEX:BCHUSDT   Bitcoin Cash / Tether USD
Có thể nói, trong rất nhiều biểu đồ chứng khoán, biểu đồ KDC là biểu đồ có "tính chu kỳ" khá rõ ràng. Chúng ta hãy cùng nhìn biểu đồ này với nến tháng để thấy được cái nhìn tổng quát về "tính chu kỳ" của nó.

Kể từ khi lên sàn 2013 cho đến nay, ta có thể tạm chia cổ phiếu này ra thành 2 thời kỳ: thời kỳ từ 2013 đến 2020 và thời kỳ từ 2020 đến hiện tại.

Thời kỳ 2013 đến 2020:
Sau khi đươc niêm yết, giá KDC từ khoảng 7000/cp đã tăng lên 24.000/cp vào nửa cuối 2014, từ cuối 2014 giá giảm về mức 14.000/cp vào tháng giêng 2016. Tại đây, giá KDC bắt đầu tăng trở lại, vậy ta có thể tạm xem như đây là chu kỳ tăng giảm đầu tiên của KDC.
Từ đầu năm 2016, giá bắt đầu tăng lại từ mức 14.000/cp lên mốc 34.000/cp vào đầu năm 2018, sau đó giá giảm lại vùng giá 12.000/cp vào tháng 3 năm 2020. Tại đây, giá KDC bắt đầu tăng trở lại, vậy ta có thể tạm xem như đây là chu kỳ tăng giảm thứ 2 của KDC.

Thời kỳ 2020 đến hiện tại:
Từ tháng 3 năm 2020 giá KDC tăng lại từ mốc 12.000/cp lên mức 62.500/cp của ngày hôm nay, giá đã tăng ở mức gần 6 lần( 600%) trong suốt 2 năm qua.

Góc nhìn tổng quát:
Thời kỳ từ 2013 đến 2020, ta có thể thấy rằng KDC có 2 chu kỳ tăng giảm lớn( chu kỳ 1 từ 2013 đến 2016 với mức tăng vào khoảng hơn 3 lần và chu kỳ thứ 2 từ 2016 đến 2020 với mức tăng khoảng gần 3 lần. Vậy mỗi chu kỳ tăng giảm vào khoảng 3 đến 4 năm, mức tăng dao động xung quanh mốc 3 lần.
Thời kỳ từ 2020 đến nay giá tăng ở mức 6 lần và thời gian tăng đã được 2 năm.

Góc quan điểm cá nhân:
Có thể nói rằng, "chu kỳ tăng giảm" chính là yếu tố "nền tảng" trong việc phân tích và đưa ra quyết định trong lĩnh vực "Trading". Càng xác định "chu kỳ" chuẩn xác, cơ hội thành công khi vào lệnh càng cao. Trở lại với KDC, chúng ta hãy tạm sử dụng những dữ kiện của quá khứ để hỗ trợ cho quyết định trong tương lai. Với KDC, mỗi "chu kỳ tăng giảm" dao động trong khoảng 3 đến 4 năm, mức đô tăng giá vào khoảng trên dưới 3 lần và với việc giá đã tăng liên tục trong 2 năm qua, giá chạm ATH 64.000/cp vào tháng 6 này, chúng ta có thể tạm nhận định rằng nó đã đi được một nửa chu kỳ tăng giảm thứ 3 này và các dữ kiện trên cùng với chỉ số RSI nến tháng đã duy trì mức trên 70 trong suốt 1 năm qua là lời khẳng định cho "vùng quá tải mua" của KDC.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.