OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
BCO tuần này sẽ tiếp tục tăng trở lại. Tuy nhiên, sóng tăng ở H4 chỉ là sự điều chỉnh cho sóng giảm tiếp theo ổ Daily. Hãy cẩn thận nếu Buy