Brent Crude Oil

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các mã liên quan

UKOIL
CFDs Dầu thô Brent
UKOIL
CL1!
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
CL1!
USOIL
CFDs Dầu thô WTI
USOIL
USDWTI
U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
USDWTI
WTICOUSD
West Texas Oil
WTICOUSD
USDBRO
U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL
USDBRO