OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
32 lượt xem
0
Giá dầu Brent trên đồ thị tuần đã đi vào vùng quá bán,
Khả năng trong những tuần tới giá sẽ phục hồi lên vùng 72$ trước khi rớt về vùng 50$

Bình luận