Ly_Hoang_Official

Cổ phiếu NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO #BEP

Giá lên
NYSE:BEP   Brookfield Renewable Partners L.P.
𝐁𝐫𝐨𝐨𝐥𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐑𝐞𝐧𝐞𝐰𝐚𝐛𝐥𝐞: 𝟏 𝐜ổ 𝐩𝐡𝐢ế𝐮 𝐧ă𝐧𝐠 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐭á𝐢 𝐭ạ𝐨 để đầ𝐮 𝐭ư 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡
📈 Broolfield Renewable (NYSE: BEP) có tiềm năng tăng trưởng to lớn khi phát triển các dự án khổng lồ và tạo ra giá trị đáng kể cho các nhà đầu tư của mình trong những năm tới.
📈 Một công ty đi đầu trong xu hướng khử cacbon. Gần đây Broolfield đã hợp tác với Amazon - ông lớn thương mại điện tử và nhà đầu tư của Rivian - để phát triển các cơ hội năng lượng xanh mới và giúp họ đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Broolfield cũng tham gia với Apple để mua một danh mục tài sản điện gió ở Trung Quốc .
📈 Trong khi Rivian chưa tạo ra nhiều doanh thu, Broolfield Renewable đã tạo ra doanh thu 3 tỷ USD chỉ trong chín tháng đầu năm 2021. Broolfield cũng có lợi nhuận cao, tạo ra hơn 720 triệu USD tiền mặt từ hoạt động (FFO), một thước đo đại diện cho dòng tiền, tính đến cuối Q3/2021.
📈 Broolfield Renewable có một lịch sử lâu đời trong việc tạo ra giá trị cổ đông. Công ty đã tạo ra tổng lợi nhuận 19% mỗi năm kể từ khi thành lập. Đồng thời, cũng có rất nhiều khả năng để tiếp tục tạo ra các mức lợi nhuận cao với triển vọng tăng trưởng rõ ràng và định giá hợp lý hơn.

Mời anh chị em xem biểu đồ kỹ thuật!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.