Lợi nhuận

Ý tưởng Giao dịch 18
Scripts 64

Dự đoán và phân tích

Lợi nhuận

Thu nhập đại diện cho lợi nhuận cơ bản của một công ty. Trader và nhà đầu tư kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý và hàng năm.

Báo cáo thu nhập có thể cho biết sự biến động, khối lượng và lãi của một tài sản. Báo cáo thường có trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo thu nhập có thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, cuộc gọi hội nghị và các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận cơ bản hoặc đường tăng trưởng rõ ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty không đạt mong đợi và bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều gì đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn.

Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi báo cáo thu nhập bị hiểu sai và phản ứng ban đầu của thị trường có thể sai. Ví dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi có báo cáo thu nhập và sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu tư có thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản lý đầu tư và chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập là một chủ đề thảo luận phổ biến và là một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.