ptktthucchien

BID xu hướng đang dần trở nên tích cực hơn

Giá lên
HOSE:BID   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Cùng với nhịp hồi của thị trường, CP BIDV đang tích cực hơn trở lại với khối lượng ngày một tăng,
Dòng tiền đang vào BID tích cực hơn rất nhiều vài phiên trở lại đây thể hiện qua Khối lượng của CP đã được cải thiện hơn rất nhiều.
Giá của CP hiện đã thoát khỏi các đường kháng cự, Giá đã vượt lên vùng mây mỏng, báo hiệu xu hướng tăng giá mới của CP.
Anh em để ý CP này nhé, Chúc anh em thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.