Linh_Invest

BlackRock: Hiệu suất đầu tư vững chắc bất chấp các biến động

NYSE:BLK   BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc. là một tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York.

Công ty có hiệu suất đầu tư vững chắc bất chấp các biến động từ thị trường:
- Vốn của công ty đã tăng 12%, đạt 112 nghìn tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn mức trung bình lịch sử là 7% hàng năm trong giai đoạn 2001-2020
- BlackRock cũng đã đạt được mức tăng trưởng thu nhập ròng và EBIT mạnh mẽ trong ba năm qua với tỷ lệ gộp trung bình hàng năm là 4,96% và 4,98%, chứng tỏ khả năng duy trì lợi nhuận của họ bất chấp điều kiện thị trường biến động.
- Định giá giá trị hợp lý của cổ phiếu BLK là 788/CP thay vì 672 như hiện tại.

Kế hoạch giao dịch: Mua quanh 672 | Mục tiêu chốt lời 748 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 644

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.