vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU BMI

HOSE:BMI   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 40.800đ - 42.200đ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP BMI có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 45.000đ - 50.000đ

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm nhẹ sau đó tăng mạnh

- Kế hoạch giao dịch tháng này cho cổ phiếu BMI
Có thể canh MUA quanh mốc 40.800đ - 42.200đ, bán lỗ dưới 38.000đ
Chốt lời 45.000đ - 50.000đ . Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.