longsonvn

BMP 12/4/24: Phiên vượt đỉnh

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Trong phiên 12/4/24, BMP là một trong những cổ phiếu vượt ra khỏi nền giá sớm nhất khi thị trường chung bắt đầu phục hồi sau 2 tuần đầu tháng 4/24 điều chỉnh.

Cổ phiếu hình thành điểm mua tại mức giá đóng cửa phiên 12/4/24.

Đây cũng là một trong số những vị thế đầu tiên tiếp diễn xu hướng tăng kể từ khi thị trường chung bắt đầu điều chỉnh từ cuối tháng 3/24, cùng với các vị thế khác như SHS , LPB , CTS
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Trong phiên 19/4/24, cổ phiếu mở cửa gap down dưới đường MA-21, MA-50 là tín hiệu bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.