TradeProPremium

KHỐI LƯỢNG MUA CỔ PHIẾU BMW TĂNG MẠNH????

Giá lên
XETR:BMW   BAY.MOTOREN WERKE AG ST

Về cơ bản có rất nhiều lý do để mua BMW
lần này sẽ xét theo phân tích kỹ thuật
+ Vào 19/04 đã có lực mua cổ phiếu với khối lượng lớn, giá từ 76 lên 78 => tăng 2$ trong 1 phiên
+ Cây nến BULLISH ENGULFING đã phá vỡ xu thế giảm và tạo mô hình tam giác tăng bền vững => Mục tiêu ngắn hạn là 89 ( Dư địa tăng 11giá cho NDT hiện tại)
+ Khối lượng tăng đột biến vượt vùng khối lượng trung bình đó là cơ sở rất tốt khi NDT mua vào nhằm nhận được cổ tức 5.8 Euro /CP

#BMW #VOLUME #BULLISH #TRIANGLE #DEVIDENT


Xem lại bài phân tích trước đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.