TradeProPremium

Cổ phiếu mang thương hiệu "TINH THẦN NGƯỜI ĐỨC"

TradeProPremium Cập nhật   
XETR:BMW   BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Giám đốc điều hành BMW ( BMW ) Oliver Zipse cho biết các công ty phải cẩn thận để không trở nên quá phụ thuộc vào một số quốc gia được chọn bằng cách chỉ tập trung vào xe điện, đồng thời cho biết vẫn còn thị trường cho xe động cơ đốt trong.
=> Chiến lược đi song song cả 2 dòng xe là sự an toàn rất tốt trong bối cảnh thiếu chip bán dẫn.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.