Annethomas68

Sell BNB 18/7

Giá xuống
Annethomas68 Cập nhật   
BINANCE:BNBUSD.P   BNB Perpetual Futures Contract
BNBUSD.P
Đi ngang biên độ rộng, hình thành setup nén giữa trendline và ema 21. Sell một nửa vị thế vì xu hướng vẫn chưa rõ ràng ở h4
Bình luận:
chốt lệnh win 1.5R vì chỉ sell nửa vị thế :((
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.