BINANCE:BNBPERP   BNB Perpetual Futures Contract
390 lượt xem
6
BINANCE:BNBPERP
Đi ngang biên độ rộng, hình thành setup nén giữa trendline và ema 21. Sell một nửa vị thế vì xu hướng vẫn chưa rõ ràng ở h4
Bình luận: chốt lệnh win 1.5R vì chỉ sell nửa vị thế :((

Bình luận