dinhchien

BNBUSDT - Tăng theo Supertrend, RSI & Keltner 17/2/2022

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend cho xu hướng Tăng.
- Khung 1 giờ: chỉ báo Keltner Channels .
... Tăng khi nến vượt lên đường Upper 2. >>> Tăng.
... Giảm khi nến vượt xuống đường Lower 2.
>>> Chờ điều chỉnh về đường Upper 1, mua vào theo xu hướng khung 4 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.