TranQuocViet8b

Điểm mua bnb an toàn

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Tôi muốn chia sẻ điểm mua này dựa theo trend dài hạn của BNB , với tình hình hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể đợi được vùng mua này , tôi đoán sẽ có nhịp nhún xuống 1 chút . Tuy nhiên cá mập săn mồi chúng cũng sẽ làm thế thôi . Nhịp nhún nhỏ sẽ báo hiệu sự vươn lên mạnh mẽ .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.