Whale-D

NHẬN ĐỊNH BNB KHUNG H4 5/6/2023

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS

-BNB cấu trúc giảm
-BNB đi ngang tích lũy vùng biên 301 - 315
- Hiện đã xuất hiện H4 Breakout đóng dưới 301. Khả năng sẽ có News. Mục tiêu về 271 -256

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.