khoahuynh

26-04-2021: BNBUSDT canh sell

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNBUSDT đang điều chỉnh dưới dạng sóng tam giác. Kỳ vọng giá tăng đến vùng kháng cự rồi canh sell xuống phá gãy đường trend tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.