dinhchien

BNBUSDT - Tiếp tục giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 6/1/2021

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... RSI giảm khi vượt xuống 30.
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 2.
* Chờ từ chối giá đường Uper 1 mở lệnh Bán.
Đáy sau thấp hơn, Đỉnh sau thấp hơn: Giảm.
Khối lượng GIẢM đang tăng >>> Giảm tiếp.
>>> Không nên bắt đáy, chờ phá Supertrend 4 giờ.
Bình luận: Demo autotrade với phí 0.06% theo sàn Binance
Bình luận: Cập nhật stoploss
Bình luận:
Bình luận: Stoploss mới, risk/reward 1/7
Max risk/reward: 1/9
Bình luận: Hình ảnh thực tế giao dịch tự động. Sử dụng Cross 20x.