dinhchien

BNBUSDT - Tiếp tục giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 6/1/2021

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... RSI giảm khi vượt xuống 30.
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 2.
* Chờ từ chối giá đường Uper 1 mở lệnh Bán.
Đáy sau thấp hơn, Đỉnh sau thấp hơn: Giảm.
Khối lượng GIẢM đang tăng >>> Giảm tiếp.
>>> Không nên bắt đáy, chờ phá Supertrend 4 giờ.
Bình luận:
Demo autotrade với phí 0.06% theo sàn Binance
Bình luận:
Cập nhật stoploss
Bình luận:
Bình luận:
Stoploss mới, risk/reward 1/7
Max risk/reward: 1/9
Bình luận:
Hình ảnh thực tế giao dịch tự động. Sử dụng Cross 20x.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.