dinhchien

BNBUSDT - Tăng theo Supertrend, RSI & Keltner 14/1/2022

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend Tăng.
- Khung 1 giờ: chỉ báo RSI , Keltner Channels .
... RSI tăng khi vượt qua 70.
... Keltner channels tăng khi vượt qua Upper 2.
* Mở lệnh Mua khi nến từ dưới vượt lên đường Upper 1.
- Strategy đã trừ hoa hồng: 0.06% (y chang sàn Binance future).
Để giống strategy không sử dụng Cross (margin) >>> vốn tương đối lớn,