dinhchien

BNBUSDT - Tăng theo Supertrend, RSI & Keltner 14/1/2022

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend Tăng.
- Khung 1 giờ: chỉ báo RSI , Keltner Channels .
... RSI tăng khi vượt qua 70.
... Keltner channels tăng khi vượt qua Upper 2.
* Mở lệnh Mua khi nến từ dưới vượt lên đường Upper 1.
- Strategy đã trừ hoa hồng: 0.06% (y chang sàn Binance future).
Để giống strategy không sử dụng Cross (margin) >>> vốn tương đối lớn,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.