dinhchien

BNBUSDT - Tăng theo Supertrend, RSI & Keltner 10/3/2022

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Tăng.
- Khung 1 giờ: chỉ báo RSI, Keltner Channels.
...RSI tăng khi vượt lên 70, giảm khi vượt dưới 30 > Tăng.
...Keltner tăng khi vượt lên Upper 2, giảm khi vượt xuống Lower 2 > Tăng.
>>> Mở lệnh Mua (Buy) khi nến vượt từ dưới lên Upper 1 Keltner.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.