DanAntony6789

Short BNB-USDT ngắn hạn

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT.P   Binance Coin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Short BNB-USDT ngắn hạn
entry: 295-305
tp: 273-267
stoploss: nếu phá được mức 311 và đóng nến
Chúc các bạn may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.