nguyento1210

Phân tích Dầu Brent (BRNZ2021)

ICEEUR:BRNZ2021   Brent Crude Futures
Xác đinh trong khung ngày, xu hướng thị trường đang đi lên
Xác định điểm mua bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.