Leadership

BSVUSD Chống lại thị trường nữa đi

Giá xuống
BITFINEX:BSVUSD   None
Trong giai đoạn toàn bộ thị trường tiền điện tử đỏ máu thì BSV lại là một trong số ít những đồng tiền điện tử bị làm giá. Chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi, BSV đã tăng gấp 3 lần giá trị của nó và bất chấp việc những đồng tiền khác liên tục tạo đáy thì nó lại gần như giữ nguyên giá trị của mình trong suốt quãng thời gian này.

Tuy nhiên, có vẻ như BSV đã được buông tha. Nó đã và đang mất giá trong vòng 1 tuần trở lại, mặc dù chậm nhưng lại rât đều. Và đương nhiên tới tình hình hiện tại, việc BSV trở về 40$, thậm chí dưới 40$ chỉ là vấn đề thời gian

SELL BSVUSD
Target : 40$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.