Leadership

BUY BSVUSD D1

Giá lên
BITFINEX:BSVUSD   None
BSV đã thoát ra khỏi đường EMA 20. Đây đã là một rào cản lớn kể từ ngày 3 tháng 1 và giá đã liên tục giảm từ đó.

BSVUSD hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức $71,412 và SMA 50. Các bạn có thể bắt đầu BUY với mục tiêu mục tiêu là $102,580.

Sự thất bại của phe gấu để giảm giá BSV xuống dưới $57 cho thấy nhu cầu ở mức thấp hơn. Quan điểm tăng giá của tôi sẽ bị vô hiệu nếu cặp tiền giảm từ mức hiện tại và phá vỡ $57. Nếu điều đó xảy ra, việc giảm xuống $38,528 là có thể xảy ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.