Leadership

BUY BSVUSD D1

Giá lên
BITFINEX:BSVUSD   BSV / Dollar
BSV đã thoát ra khỏi đường EMA 20. Đây đã là một rào cản lớn kể từ ngày 3 tháng 1 và giá đã liên tục giảm từ đó.

BSVUSD hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức $71,412 và SMA 50. Các bạn có thể bắt đầu BUY với mục tiêu mục tiêu là $102,580.

Sự thất bại của phe gấu để giảm giá BSV xuống dưới $57 cho thấy nhu cầu ở mức thấp hơn. Quan điểm tăng giá của tôi sẽ bị vô hiệu nếu cặp tiền giảm từ mức hiện tại và phá vỡ $57. Nếu điều đó xảy ra, việc giảm xuống $38,528 là có thể xảy ra.