CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật thị phần Bitcoin ngày 13/2/2023.
BTC.D đang trong đà tăng tiếp diễn cùng với đợt giảm giá chung của thị trường.
Altcoin rất rủi ro ở thời điểm hiện tại.
Quan điểm cá nhân, hạn chế DCA hoặc vào vị thế mới đối với thị trường altcoin.
Chúc anh em giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.