Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW) BTC.D

BTC.DCRYPTOCAP
BTC.D
Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)CRYPTOCAP
 
Không có giao dịch

Hồ sơ

Trên thị trường tiền điện tử, sự thống trị của đồng tiền là tỷ lệ vốn hóa thị trường của đồng tiền đó trên tổng vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Đây là một cách tuyệt vời để xem một đồng tiền lớn đến đâu trong tương quan với toàn bộ thị trường tiền điện tử: giá trị của mọi thứ đều nằm trong tương quan so sánh. Tỷ lệ được tính bằng cách chia tỷ lệ vốn hoá thị trường của một đồng tiền cho tỷ lệ vốn hoá thị trường của 125 đồng tiền hàng đầu rồi sau đó nhân kết qua với 100. Bạn có thể thấy kết quả các phép tính này và kết quả thay đổi như thế nào theo thời gian của trên biểu đồ tỷ lệ vốn hoá thị trường, được TradingView tính toán cho bạn.