CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
- H4 tăng của BTC Dom vừa bị phá vỡ chuyển sang giảm sau khi chạm vào xu hướng giảm ở D1, như vậy mục tiêu sắp tới của BTC .D là 41:
- Nếu BTC tiếp tục đi ngang hoặc tiếp tục tăng, thì Altcoin sẽ có 1 đợt tăng giá mạnh sắp tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.