SekoTheGreat

Theo dõi thị phần BTC từ đầu quý II.

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Sau khoảng 1 thời gian dài side-way vào quý I năm 2021, bắt đầu quý II thị phần BTC đang xu hướng giảm liên tục đến đầu quý IV.
Liệu xu hướng giảm này có đang báo hiệu 1 mùa altcoin sắp tới hay đây sẽ là báo hiệu cho 1 kỳ ngủ đông của thị trường crypto như năm 2018-2019 ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.