CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật thị phần Bitcoin ( BTC.D )
Hiện tại thị phần Bitcoin sau khi tăng mạnh thì đang có dấu hiệu phân phối dần cho các đồng Altcoin.
Khuyến nghị : Nên ôm Altcoin và giữ cho đến khi nào đồng coin của bạn tăng giá, tránh nhảy ra nhảy vào lung tung vì thế ko thể tối ưu được lợi nhuận mà có khi còn lại âm tài khoản.
Dự kiến đợt phân phối cho altcoin sẽ duy trì đến tầm giữa tháng 2/2023.
Chúc anh em thuận lợi đầu năm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.