TuLeeAT

Cập nhật BTC.DOM Khung D1

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật BTC.DOM Khung D1
- Hiện tại BTC.D đã đi hết 5 sóng Elliot Giảm, tiếp theo nếu theo lý thuyết Elliot thì chúng ta sẽ có 2 con sóng điều chỉnh, BTC.D sẽ tăng lên khoảng 44.7 - 46.38
- Khi BTC.D tăng lại, đồng nghĩa với BTC Và các Altcoin sẽ giảm một lượng giá đáng kể
- Thì đây lại là cơ hội cho chúng ta có giá đẹp để gôm từ từ các Altcoin có giá đẹp và chốt chúng khi BTC và Altcoin tăng trưởng lại
HÃY THAM LAM KHI NGƯỜI KHÁC SỠ HÃI

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.