CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
1 ý tưởng về sự điều chỉnh sắp tới của BTC và sự thống trị của btc - BTC .DOM tăng lên vùng 45 - 47 là hoàn toàn có thể xãy ra

Bình luận