vuongdq2121

BTC.D có thể đảo lên bất kỳ lúc nào

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D có thể đảo lên bất kỳ lúc nào
Anh em trade cảnh giác nhé.... Giai đoạn này BTC có dấu hiệu phân kỳ và đã ở mức giá sắp có điều chỉnh có thể lên hoặc xuống rất nhanh, hãy phòng thủ chờ điều chỉnh mạnh ta lại ăn trọn con sóng tăng hoặc tìm vị thế short

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.